H.C. Andersens Fond

H.C. Andersens Fonds Legat

Fonden uddeler hvert år i overensstemmelse med bestemmelserne i H.C. Andersens testamente fra 1860 og fundatsen fra 1980, et årligt legat til en skolesøgende dreng og pige i Odense efter principperne som fastlagt i legatet "H.C. Andersens Hjælp".

H.C. Andersens Hjælp

"Jeg har i Odense gaaet i Fattigskolen paa Fattiggaarden. Existerer endnu samme Skole, da til denne, eller er den hævet, da til en lignende Fattigskole i Odense giver jeg 1000 Rdlr (Tusinde Rigsdaler).
Disse skulle staa fast, men Renterne af samme (jeg antager at det bliver omtrent 40 Rdlr aarlig) gives til den flittigste Dreng der, i Skoletiden, til Hjælp og Opmuntring. Samme Legat kaldes 'H.C. Andersens Hjælp'."

- H.C. Andersens testamente af 18. februar 1860.

Årets legatmodtagere

Udvælgelsen af årets hjælp er foretaget af Odense Kommunes skolevæsen, og overrækkes af fondens formand.

Legatuddeling

Det er H.C. Andersens Fonds fremmeste formål at sikre uddelingen af digterens legater og på denne måde holde liv i digterens ønske om efter sin død at måtte virke ved velgørenhed, på samme vis som han selv fra sine ungdomsår forstod, hvor stor betydning en økonomisk håndsrækning havde for et flittigt menneske.

Uddelingen finder sted hvert år på digterens fødselsdag den 2. april.

Dato: 2. april 2018
Sted: H.C. Andersens Hus, Mindehallen
Bangs Boder 29, 5000 Odense C

Støt fondens virke

Bliv medlem af H.C. Andersens Fond og vær med til at sikre, at H.C. Andersens eget indstiftede legat fortsat kan uddeles hvert år til en flittig skoledreng og -pige. Du deltager desuden i beslutninger om støtte til museet H.C. Andersens Hus' arbejde, samt til andre kulturelle formål relateret til forfatterens liv og virke. Som medlem af H.C. Andersens Fond opnår du gratis adgang til H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem, lige som du ved årsmødet modtager årsskriftet Anderseniana.

Protektor

H.K.H. Prinsgemalen
Om protektion